jueves, 8 de septiembre de 2016

CONCURSO DE MICRORELATOS Y MICROVIDEOS - MIKROKONTAKIZUN ETA MIKROBIDEOEN LEHIAKETA

Buenos días,

El Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, lanza este mes de septiembre dos interesantes concursos entre jóvenes y escolares de Navarra de temática ambiental en relación con la reducción de residuos. El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de septiembre.

Los dos concursos –microvideos y microrrelatos- persiguen promocionar entre los/las jóvenes su relación con el medio ambiente a través de la reducción de la generación de residuos en el día a día, parte esencial de la economía circular y la creatividad digital y literaria.

Los concursos coinciden además en el tiempo con la tramitación de la aprobación del Plan de Residuos de Navarra (PRN 2017-27) que, entre sus objetivos (siguiendo la política comunitaria actual) incluye Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de residuos y del cumplimiento de la jerarquía de gestión para fomentar formas de consumo más responsable y lograr su participación activa en la prevención de residuos, de cara a establecer objetivos de reducción en 2027.

Entre las medidas del citado Plan figura mejorar la percepción ciudadana sobre la importancia económica, ambiental y social de los residuos, logrando su implicación activa en la prevención y la gestión adecuada de los residuos, algo que es más sencillo alcanzar con la participación de nuestros alumnos.

El concurso literario –microrrelatos- se dirige al alumnado de los cursos de 3ª a 6ª  de primaria de la Comunidad Foral de Navarra con dos categorías de premio según edades. Se trata de redactar un breve relato sobre las actuaciones realizadas diariamente con objeto de reducir los residuos domésticos, campo donde la ciudadanía navarra es un referente a nivel comunitario. Cada colegio que se presente a este concurso será el encargado de seleccionar a sus finalistas para que lo representen, uno por cada categoría.

El concurso de microvideos consistirá en la realización de un breve vídeo sobre las actuaciones para reducir la generación de residuos diariamente, y aquí serán concursantes a partir de 12 años, quienes con un Smartphone u otro dispositivo podrán iniciarse en el campo de la creatividad audiovisual ambiental.

Los premios son individuales o colectivos en función de la categoría, adjunto las bases. Toda, la  puedes encontrar en el siguiente enlace:  http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Disfruta+y+aprende/Educacion+Ambiental.htm


 ¡¡Os animamos a participar!!!
Egun on:

Nafarroako Gobernuak, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren bidez, Nafarroako gazteei eta ikasleei zuzendutako bi lehiaketa interesgarri abiatuko ditu irail honetan; ingurumena izanen dute ardatz, zehazki, hondakinen murrizketa. Izena emateko epea irailaren 22ra arte izanen da zabalik.

Bi lehiaketak -mikrobideoena bata eta mikrokontakizunena bestea- xede bererako antolatu dira: gazteen artean ingurumenarekiko harremana sustatzea, eguneroko bizitzan hondakin gutxiago sortzetik abiatuta, ekonomia zirkularraren eta sorkuntza digital eta literarioaren funtsezko alderdia dela ikusirik.

Gainera, 2017-2027ko Nafarroako Hondakinen Plana onesteko tramitazioa bitartean eginen dira lehiaketak. Plan horren helburuetan sartzen da, gaur egungo Europako politikari jarraituz, herritarrak informatzea, sentsibilizatzea eta kontzientziatzea, hondakinen prebentzioaren eta kudeaketako hierarkia betetzearen garrantziaz jabetu daitezen, kontsumo arduratsuagoa sustatzeko eta hondakinen prebentzioan aktiboki parte har dezaten, 2027ko murrizketa helburuak finkatzeari begira.

Aipatutako Planak biltzen dituen neurrietako bat hondakinek ekonomiarako, ingurumenerako eta gizarterako duten garrantziari dagokionez herritarrek duten ikuspegia hobetzea da eta, orobat, herritarren inplikazio aktiboa lortzea hondakinen prebentzioan eta kudeaketan. Hori guztia errazago lortuko da gure ikasleen parte-hartzeari esker.

Literatura lehiaketa, alegia, mikrokontakizunena, Lehen Hezkuntzako 3. ikasmailatik 6.era bitarteko Nafarroako Foru Komunitateko ikasleei zuzenduta dago eta sariak adinaren araberako bi kategoriatan banatuko dira. Kontakizun labur bat idatzi behar dute egunero etxeko hondakinak murrizteko egin daitezkeen ekintzei buruz; Nafarroa Europa mailako erreferentea da kontu horretan. Lehiaketa honetara aurkezten den ikastetxe bakoitzak bere finalistak hautatu beharko ditu, kategoria bakoitzeko bat, ikastetxearen ordezkari izan daitezen.

Mikrobideoen lehiaketan, aldiz, bideo labur bat egin behar dute hondakin gutxiago sortzeko egunero egin daitezkeen ekintzei buruz. Honako honetan, 12 urtetik gorako lehiakideak smartphone bat edo beste gailuren bat baliatuz ingurumenaren arloko ikus-entzunezko sorkuntzan barneratuko dira.

Banakako edo taldeko sariak izanen dira kategoriaren arabera, oinarrietan azaltzen den gisan. Hemen aurkituko dituzue argibide guztiak:  http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Disfruta+y+aprende/Educacion+Ambiental.htm

 Animatu parte hartzera!